Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny v Ústavě ČR

6. 1. 2010
Změny v Ústavě ČR
 
čl. 5 - hlava první (obecná ustanovení): Politický systém u nás není volnou soutěží politických stran, jak je psáno v Ústavě! Problémem je diskriminační 5% hranice. Chceme toto odstranit! Mnoho lidí volí neparlamentní subjekty a jejich hlasy propadnou, a paradoxně si je rozdělí strany, které voliči odmítají! Toto je důkazem, že není brán zřetel na vůli občanů, což je nedemokratické! K tomu ještě přispívá cenzura, kdy tyto subjekty nemají dostatečný přístup k médiím! Chceme spravedlivý systém a jasná pravidla, je proto třeba volební systém vylepšit! Do voleb jdou s jistotou politické strany, za kterými stojí velký kapitál. Vidíme drahé billboardy a další aktivity, kterými se prezentují. Odmítáme diskriminační kauce ve volbách a také podplacené volební průzkumy.
Chybí zakotvení VŠEOBECNÉHO REFERENDA pro vyjádření občanů k závažným otázkám!
Chceme změnu čl. 15 a 16 - hlava druhá (moc zákonodárná): snížení počtu poslanců v Parlamentu ČR!
Chceme přímou volbu, ale také odvolatelnost, do nejvyšších funkcí od úrovně obce, včetně justice!
Čl. 23 – Pokud poslanci neplní svůj poslanecký slib, že budou mandát vykonávat v zájmu všeho lidu, musí být možnost je odvolat.
Čl. 27 odst. 4 – cituji: "Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání NAVŽDY vyloučeno." Pokud je politik dopaden při spáchání trestného činu, musí s ním být zacházeno jako s každým běžným občanem. Imunita se musí vztahovat pouze na aktivity na půdě Parlamentu ČR!
Čl. 94 - hlava čtvrtá odst. 2 (moc soudní) – cituji: "Zákon může stanovit, ve kterých případech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané". Chceme povolat, pro zvýšení objektivity, další občany jako porotu.
Čl. 97- hlava pátá (NKÚ): k NKÚ chceme doplnit pravomoci o kontrolu hospodárnosti a případné sankce, s vyvozením osobní odpovědnosti. Ze zákona zatím pouze bezzubě kontrolují dokumenty.
Co údajně chybí naší občanské společnosti? Ze všech stran se dozvídáme, že chybí morálka a správný hodnotový systém. Tato společnost přispěla k pošlapání hodnot hlavně pro mladou generaci. Proto nespokojenost v národě jde napříč celým spektrem. Nepoctivost, korupce, prostituce a další nešvary se zabydlely. Neanalyzují se příčiny deliktů, nejsou adekvátní tresty, prevence neexistuje, justice hodnotí úmysl a nikoli důsledek, hledají se trapné argumenty pro omluvu a výmluvy před trestáním skutků, zločinec může beztrestně lhát, aniž to má vliv na trest atd... Řešením je změna zákonů. Protože jsou lidé současným stavem znechuceni, je to jasná známka správného vnímání morálky. Věcí nutných ke změně je mnoho. Kauzy, které se týkají významných politiků, je třeba znovu prověřit. Slyšíme názory, že stát musí co nejméně rozhodovat o občanech, a proto je třeba snížit finanční prostředky ovládaných státem. Mnoho let byla tato země budována, za pouhých 23 let ji naši neschopní (všeho schopní) politici přivedli téměř na mizinu. Došlo k největšímu přesunu majetku v našich dějinách. Někteří jednotlivci si nakradli tolik, že to nejsou schopni utratit za několik generací. Tyto je třeba potrestat a nakradené majetky odebrat! Údajně má být stát slabý – naopak, musí být silný, aby se mohl řádně postarat o každého, kdo si tuto pomoc zaslouží! Namísto státu by mohli o našich osudech rozhodovat ti, co si „nahrabali“ a mohou si vše dovolit! Byla zlikvidována finanční policie, čili odborníci na finanční kriminalitu. Škoda, že od policie odchází mnoho odborníků a elitních policistů. Je toho opravdu mnoho, co je třeba napravit.
 
 
PaedDr. Marie Kindermannová