Jdi na obsah Jdi na menu
 


UŽ VÁS MÁME DOST!

16. 10. 2009

 

Změna myšlení a konání v politice aneb více smyslu a logiky do politiky!
 
 V dnešní době se u nás najde mnoho lidí, kteří dnes opět, jako před mnoha lety, uvažují o emigraci, (se slovy“je to tragédie, co se u nás děje“). Občané  nesouhlasí s nemorálností dnešní politiky, která způsobila již mnoho nespravedlností a křivd. Je třeba provést změny Ústavy ČR, od které se odvíjí řada nesmyslných zákonů. Názory občanů jsou pro politiky bezpředmětné a naprosto je nezajímají což v demokratické společnosti nelze, toto je projevem totality. Proto také soustavně odmítají občanům  podíl na řešení závažných celospolečenských problémů formou referenda. Dnešní politika je daleko za hranou dobrého vkusu, slušnosti a morálky! S politikou stylu po nás potopa nelze souhlasit! Mnohé kauzy, ve kterých figurují politici, nebo jejich blízcí, nebyly dodnes spravedlivě vyřešeny. Mnohé kauzy byly zveřejněny v médiích a výsledek byl pro veřejnost šokující. Policisté a státní zástupci mnohdy nemohou podle svého svědomí konat, neboť přichází příkaz shora! Pojem právní stát je k smíchu! Pojem politická, justiční a konkurzní mafie je však opravdu na místě! Jak je možné, že v zemi, která má ve znaku pravda vítězí, toto neplatí. Množství kauz s rozsáhlou hospodářskou kriminalitou dlouhodobě narůstá. Kde je absence snahy i vůle toto řešit, tam se najde vždy mnoho zájemců si snadno nahrabat. Kde trest za vinu je nízký, směšný či žádný, tam mnoho lidí risk podstoupí. Trest musí být vždy adekvátní provinění. Je nutný návrat ke kauzám, které nebyly dostatečně řešeny! Zájem o tunelování státních financí,  ale i získávání majetku na základě podvodných konkurzů se projevil v mnoha kauzách,  kde hlavní roli sehrála řada politiků. Velice dobře se v naší politice daří  také organizovanému zločinu. Kolem sebe vidíme naprostou absenci zodpovědnosti! Ač stále deklarována, až na malé výjimky naprosto nevyžadována, počínaje vytunelovanými podniky, bankami až po naše politiky! Zásadním problémem je neodvolatelnost politiků, kterou si mezi prvními zákony poslanci odhlasovali. Většina občanů je u nás znechucena politikou. Je to důkaz o tom, že náš národ je ve většině morální a politické zlořády citlivě vnímá. Naši politici záměrně vytvořili takovouto atmosféru, kdy lidem přibylo mnoho starostí. Politikou se raději nechtějí zabývat, je to pro ně velká špína a snaží se ji ze svého života raději vytěsnit! Převládla v lidech veliká apatie! Potřebujeme posílit národní sebevědomí! Nechceme politiku, coby prostředek pro bohatnutí všehoschopných jednotlivců nebo zločinných  organizovaných skupin. Politika nesmí být kořistí parazitů a škůdců, nesmí být zdrojem kupčení a dalších nízkých cílů. O takovou politiku občané nemají zájem, proto se ani ve většině neúčastní soupeření politických stran ve volbách. Tímto jasně dávají najevo svůj odmítavý postoj. Politikům je to však jedno, stačí jim i minimální účast. Proto jsou u moci strany, které většina národa odmítá. Stát, čili občané, platí politické strany. Většina občanů nechodí ani volit, protože se jim dnešní politika hnusí, přesto na politické strany přispívají! Oponenti a kritici našich politiků nedostávají záměrně prostor v médiích. Také tzv. malé strany jsou na tom podobně. Díky tzv. Náhubkovému zákonu se u nás omezuje také svoboda slova. Tyto totalitní praktiky omezování svobody slova nepatří do demokracie. Vždyť jen díky neúnavné práci novinářů, kteří odvádějí výbornou práci tím, že odkrývají špinavosti současných politiků, mohou občané získat informace o věcech, které by jinak před nimi zůstaly skryty. Svobodu slova musíme ve vlastním zájmu bránit. Pokud dnes nezasáhneme, v budoucnu se můžeme dočkat dalších politických rozhodnutí, jak omezit kontrolu veřejnosti a vytvořit si ideální podmínky pro nekontrolovatelnou moc. Je vidět, že jsme se od ideálů 17.listopadu 1989 velmi odchýlili. Běda zemi, kde zlo je u moci! Naši politici nás zcela nepokrytě okrádají, my je za to výsostně platíme. Špatná nálada se v naší zemi usídlila! Národ je právem zklamán z nemorálních politiků, kterým vlastní zájmy jsou nadevše. Naši zákonodárci nebyli schopni zajistit, za téměř dvacet let, zákony tak, aby u nás došlo k nastolení spravedlnosti a pořádku! Samozřejmě, vždyť toto není jejich prioritou! Budou se někdy vůbec politici zodpovídat ze svých zločinů a křivd, které způsobili? Nebo jim bude odpuštěno a všechna provinění proti národu zapomenuta? To bychom byli špatným národem. Jsme vůbec ještě národem nebo jen hrstka sobeckých jednotlivců, kterou nezajímá, jaké bezpráví se děje a její optika končí u dveří vlastního bytu! Nebuďme lhostejni osudu spoluobčanů či národa. Je mrtvý jen ten národ, který si nechá vše líbit, nebojuje za sebe ani své potomky, je podoben stádu. Vždyť bojovat proti zlu je ctí každého občana! Národ je tak bezmocný, jak lhostejné má občany. Nesmíme nikdy rezignovat! Nesmíme se nechat unést pocitem bezmoci! Kdo zlo toleruje, stává se zlem! Se zlem je třeba vždy bojovat! Je opravdu národ na tom se svojí úrovní tak špatně, že naše politická garnitura je jeho obrazem? Znamená to, že když politici jsou nemorální, je nemorální i celý národ? Budou snad naši zkažení politici zakonzervováni v politice navždy? Politika má být nástroj v rukou odpovědných pro blaho občanů! Naše politická zahrada je zarostlá plevelem, je třeba odstranit tento plevel a zasadit novou květenu. Nepotřebujeme politiky, kteří pohrdají občany a proto je vyzýváme k odstoupení ze svých výhodných pozic a ztrátě bezpracných zisků, aby přestali škodit naší zemi.

PaedDr. Marie Kindermannová